Astma

Leeftijd 0-1 jaar
Na de leeftijd van 6 maanden ontstaan bij kinderen met een atopische aanleg vaak ademhalingsproblemen. Deze beginnen meestal als bronchitis in samenhang met een bovenste luchtweginfectie. Diverse factoren als sterke geuren of tabaksrook samen met een overgevoeligheid voor melk of eieren kunnen acute aanvallen veroorzaken.
Leeftijd 1-3 jaar
Herhaalde bovenste luchtweginfecties met luchtwegobstructie vragen om een onderzoek naar allergie. Voedingsmiddelen kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken bij jonge kinderen, maar inhalatieallergenen beginnen op deze leeftijd een steeds belangrijkere rol te spelen. Ouders moet worden geadviseerd te stoppen met roken en sterke parfums of spuitbussen te vermijden, vooral wanneer het kind een infectie heeft. Als de symptomen niet verbeteren, moet IgE-antilichaamonderzoek (ImmunoCAP™) worden uitgevoerd voor huisdieren, huisstofmijt en schimmels. Als één hiervan positief is, moeten maatregelen worden genomen om de omgeving te saneren.

Speciale aandacht moet worden gegeven aan de slaapkamer van het kind. De meeste allergische kinderen verdragen een bepaalde mate van blootstelling aan allergenen, maar reageren sterker wanneer ze een infectie ontwikkelen. Zo kan een kind met een lage gevoeligheid voor kat onder normale omstandigheden de kat van het gezin verdragen, maar kan het een duidelijke luchtwegbelemmering ontwikkelen tijdens een infectie. De familie interpreteert de symptomen als zijnde veroorzaakt door de infectie en het kan moeilijk zijn hen te overtuigen dat het dier moet worden verwijderd, zelfs als de allergietests positief zijn. Probeer een tijdelijke uithuisplaatsing van het huisdier te regelen om na te gaan of de toestand van het kind verbetert.
Wist u dat
1 van de 3 voorschoolse kinderen en 2 van de 3 schoolkinderen met terugkerend ´wheezing´/hoesten allergisch zijn.