Astma

Leeftijd 3-7 jaar
Ongeveer 80% van de astmatische kinderen ontwikkelt symptomen voor de leeftijd van 6 jaar. Allergie voor huisstofmijt, dierlijk epitheel en schimmels is de voornaamste oorzaak, hoewel voedselallergie in sommige gevallen nog steeds een rol speelt. Luchtwegobstructie verergert bij buitenspelen in koud vochtig weer, maar nog steeds voornamelijk tijdens een infectie. Sanering van de omgeving wordt moeilijker doordat het kind meer sociale contacten krijgt. Indirecte blootstelling aan dieren via kleding van vriendjes/vriendinnetjes is een veelvoorkomend probleem.

Op deze leeftijd zijn kinderen zeer actief en rennen vaak impulsief, zodat inspanning een belangrijke uitlokkende factor wordt voor astma, een factor die niet gemakkelijk te beïnvloeden is. In deze leeftijdsgroep wordt het echter wel gemakkelijker medicatie toe te dienen en ß2-agonisten zijn zinvol bij acute astma-aanvallen. Voor chronische problemen kunnen andere middelen profylactisch worden gegeven. Inhalatiestero´den, antileukotriënen en langwerkende ß2-agonisten zijn voorbeelden van middelen die preventief worden gebruikt bij kinderen met matig tot ernstig astma.

Men moet proberen een medicatieschema op te stellen waardoor wordt voorkomen dat de medicatie mee naar school moet worden genomen. De arts en paramedici kunnen ook helpen de houding van leerkrachten en begeleiders (en in sommige gevallen de schoolverpleegkundigen) te veranderen door hen voor te lichten over de behoeften van het individuele kind en hun te tonen hoe het schoolprogramma kan worden aangepast aan de lichamelijke capaciteit van het kind, zodat het kind niet wordt gestraft of een buitenbeentje wordt.