Bloedtest

Uitslag van de bloedtest
De uitslag kan worden weergegeven in verschillende vormen: in 'plusjes', in klasse of in een getal. Een weergave in een getal is het meest nauwkeurig en wordt tegenwoordig steeds meer toegepast.
De hoogte van de uitslag staat in het algemeen in relatie tot de klachten. Dus hoe hoger de uitslag, des te ernstiger de klachten.

Onderstaande tabel laat de relatie zien tussen deze drie vormen van rapportage.

Klasse      
0 - < 0,35 negatief
1 + 0,35 - 0,70 zwak positief
2 ++ 0,70 - 3,50 positief
3 +++ 3,50 - 17,5 sterk positief
4 ++++ 17,5 - 50 zeer sterk positief
5 ++++ 50 - 100 zeer sterk positief
6 ++++ >100 zeer sterk positief