Eczeem

Leeftijd 1-3 jaar
Huidreacties worden vaak veroorzaakt door voedingsmiddelen en verschijnen als urticariŽle reacties van het directe type of als aanhoudend eczeem. Zodra het kind geen luiers meer draagt, kan het eczeem eenvoudiger worden behandeld. De lokatie van de aangedane plekken verandert geleidelijk van de kenmerkende plekken op gezicht en romp op de zuigelingenleeftijd tot sterkere aantasting van de buigzijde van de ledematen.

Droge huid (xerosis) en hevige jeuk zijn aanhoudende kenmerken. Het kind is vaak angstig, prikkelbaar en hyperactief. De voeding van het kind is nu gevarieerder dan toen het nog een zuigeling was, waardoor het zoeken naar oorzakelijke voedingsmiddelen moeilijker wordt. Het is belangrijk het dieet van het kind niet te sterk te beperken, aangezien dit tot ondervoeding kan leiden. Een initiële benadering is vaak het uitproberen van een dieet waarbij bestanddelen worden vermeden aan de hand van de voorgeschiedenis en verificatie van het dieet door bepalingen van allergeenspecifieke IgE-antilichamen (ImmunoCAP™).

Als het kind echter ernstig is aangedaan, het IgE-antilichamen heeft tegen vrijwel elk getest voedingsmiddel en het niet reageert op een eenvoudiger eliminatiedieet, moet het mogelijk op een volledig eliminatiedieet worden gezet met gebruikmaking van een volledige voedselvervanger. Dit een tamelijk drastisch laatste redmiddel en dient alleen te worden uitgevoerd in een ziekenhuis. Naarmate de huid schoner wordt, kan provocatie met enkelvoudige voedingsmiddelen worden gestart.

Van huisstofmijten en huisdieren is bekend dat deze het eczeem verergeren, dus pogingen om voedselallergie te achterhalen zonder ook maatregelen te adviseren om de omgeving te saneren hebben waarschijnlijk weinig succes. Kinderen met eczeem ontwikkelen ook eerder ademhalingsymptomen op huisdieren, dus moeten ouders worden geïnformeerd over de risico´s.