Eczeem

Leeftijd 3-7 jaar
Eczeem dat op de zuigelingenleeftijd begonnen is, verdwijnt soms tussen de leeftijd van 2 tot 4 jaar, maar komt vaak als een meer chronische vorm van eczeem op de kinderleeftijd terug. Droge huid is een onveranderlijk kenmerk, vooral op de handen, wat verergert in de winter. Aantasting van de buigzijde van de ledematen valt meer op. Het gezicht is minder aangedaan, behalve de huid rond de mond en oren. Eerder vastgestelde en nieuwe allergenen kunnen acute uitbarstingen veroorzaken. Factoren als vermoeidheid, infectie en hitte of koude verlagen de allergische drempel.

Atopisch eczeem, contactdermatitis en urticaria hebben verschillende immunologische mechanismen. Contactdermatitis en chronische urticaria zijn meestal niet IgE-gemedieerd. Ze worden veroorzaakt door koude, hitte of lichamelijk contact met irriterende stoffen. Acute urticaria is meestal het gevolg van infecties, maar is soms IgE-gemedieerd en wordt dan veroorzaakt door voedingsmiddelen of insectensteken. Het gelijktijdig voorkomende angio-oedeem kan levensbedreigend zijn als dit als oedeem bij het strottenhoofd optreedt. PatiŽnten die allergisch zijn voor bepaalde voedingsmiddelen, moeten deze geheel vermijden. Bij patiŽnten die sterk reageren op insectensteken, moet immunotherapie worden overwogen.
Leeftijd 7-15 jaar
Als het atopisch eczeem niet op de kinderleeftijd is genezen, dan zal dit voor de meeste gevallen gebeuren in de puberteit. Sommige patiŽnten ontwikkelen echter pas de eerste plekken van atopisch eczeem op de late kinderleeftijd, in de adolescentie of zelfs op volwassen leeftijd.

Op deze leeftijd kunnen zowel acute als chronische urticaria voorkomen, maar IgE-gemedieerde reacties zijn ongewoon.