Is het allergie?

Allergisch en danů
Indien je weet voor welk(e) allerge(n)en je allergisch bent, kun je deze proberen te vermijden of te verwijderen uit de omgeving (sanering). Het vermijden van blootstelling aan allergenen die de klachten veroorzaken, is de meest logische manier om allergische klachten te verminderen. Voorwaarde is dat de betreffende allergenen ge´dentificeerd zijn en een effectieve vermijding mogelijk is. Voor een aantal allergenen is dit eenvoudig, voor een aantal is dit zeer moeilijk.
Medicatie
Naar aanleiding van het bloedonderzoek en de bevindingen van de (huis-)arts kun je medicatie voorgeschreven krijgen om de klachten die de allergische reactie teweegbrengt, te verminderen. Juiste medicatie is belangrijk: je behandelt de allergie dan op de juiste wijze.
Als je medicatie zonder recept haalt, is het belangrijk om eerst te weten of en zo ja waarvoor je allergisch bent. Ga naar de huisarts en vraag om een bloedonderzoek.


Meer informatie over allergie »